Zmiana hasła możliwa jest tylko w systemie obsad sędziowskich https://sedziowie.pzps.pl/system w zakładce Ustawienia Konta.